OuderVereniging
Notulen van de OV vergadering van 1 mei 2017
Notulen van de OV vergadering van 21 maart 2017
Notulen van de OV vergadering 23 januari 2017
Notulen van de OV vergadering 28 november 2016
Notulen van de Algemene Leden Vergadering 21 september 2016

Alle ouders en verzorgers zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De doelstelling van de Oudervereniging is: het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school en het behartigen van de overige belangen van de ouders. Voor vragen kunt u altijd mailen naar: ov.franciscusb@jl.nu

De oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste elf leden. Ieder lid van de Oudervereniging heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de Oudervereniging vindt plaats op de algemene ledenvergadering, die jaarlijks wordt gehouden. De jaarvergadering is toegankelijk voor alle ouders. Indien er voor de Oudervereniging nieuwe leden nodig zijn, zal er ruim voor de jaarvergadering een oproep worden gedaan aan alle ouders, zodat zij zich kunnen melden als kandidaat.

De Oudervereniging houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten die buiten het lesrooster vallen, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering en andere activiteiten.

De organisatie van de Tussen Schoolse Opvang is ook een van de taken van de Oudervereniging.

Daarnaast is de OV de drijvende kracht achter:

  • Franciscus festival
  • Sponsorloop
  • Fancy Fair
  • Dierendag
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Afscheid groep 8


Taakverdeling

Voorzitter
Irene Wubbe
Penningmeester
Antoine Hendrikx
Secretaris
                                                                                                                    Marije Kooijman
Leden
Corine Ponder, Diana Teeuwen,
Saskia Rooders,  Joyce Romijn
Femke van Kampen, Jurgen Balink
Laura Voetman, Maaike Nijboer
Team
Janet van Dijk
Trudy Gigengack
Coördinatoren TSO
Marjolijn Lohuis, Corine Ponder