Franciscusfonds
Sinds 1997 kent onze school de stichting Franciscusfonds. Doel van deze stichting is om incidentele bedragen te verschaffen aan school voor extra leermiddelen. Leerkrachten kunnen dan net even wat meer doen dan binnen het reguliere onderwijsbudget mogelijk is. Het onderwijs aan onze kinderen wordt daardoor nog aangenamer en de kinderen zelf beleven nog meer plezier aan het naar school gaan.

Voor schooljaar 2016-2017 wordt bijgedragen aan:
Leerlingenraad
Handen in de klas
Buitenspeelmateriaal
Tuinbudget
Personele kosten vakateliers 
Vierxwijzer budget voor groepsleerkracht
Leesboeken
Muziekonderwijs 
Schrijvers in de klas tijdens Kinderboekenweek 
Kangoeroerekenen

Ieder jaar vraagt het fonds aan alle ouders een financiële bijdrage te leveren. Daarnaast is het ook mogelijk om d.m.v. legaten, extra donaties of schenkingen het fonds te steunen! Het voordeel is dat deze giften aftrekbaar zijn van de belasting. De gelden worden besteed aan zaken waar de school geen ander budget voor heeft.

Een van de bestuursleden vertegenwoordigt het team en geeft jaarlijks aan welke wensen er leven onder de leerkrachten om het onderwijs te ondersteunen en extra te stimuleren.

Taakverdeling

Voorzitter Katja Loggen
Penningmeester, bestuurslid Oudervereniging Antoine Hendrikx
Bestuurslid Oudervereniging Irene Wubbe
Bestuurslid Medezeggenschapsraad Laura Buil
Bestuursleden Team
Anne-Marie Hersman