De Kanjertraining​ bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om
de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining
is een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en we streven de
volgende doelen​ na.
● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
● Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Thema’s kanjertraining
In samenwerking met ouders, leerkrachten, psychologen en orthopedagogen is inhoud gegeven aan onderstaande thema’s. Eens in de 2 jaar krijgen de leerkrachten een bijscholing Kanjertraining. Zo ook onze ouders die meewerken aan de TussenSchoolseOpvang. De kanjercoördinatoren gaan elk jaar naar een intervisiebijeenkomst.

Thema’s voor de kinderen
-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.