Hoe volgen wij uw kind


Op de Franciscus creëren we optimale ruimte zodat het kind tot ontwikkeling kan komen.

Onderstaande gesprekken cyclus is middel om tot die optimale ruimte te komen:

Gesprekken met ouders/kind/leerkracht:
Gesprekken binnen het team:  

Twee keer (winter-zomer) per jaar vult de leerkracht het pedagogisch didactisch groepsoverzicht (PDGO) in.

Invullen geschied op basis van :
Niet-methode gebonden toetsen (Cito)

Tussentijds verantwoord de leerkracht het onderwijsaanbod aan de leerlingen middels het maken van een analyse van de afgelopen periode. Deze analyse noteert de leerkracht in het PDGA (pedagogisch didactische groepsanalyse).

Op de Franciscus werken we met diverse aanpakken (1,2,3). De aanpak beschrijft dat wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en gestelde doelen te behalen.

De Intern Begeleider (afgekort IB-er) is verantwoordelijk voor het bewaken van dit proces. Onderstaand een greep uit de taken van de IB-er:

Voor vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind geldt:Leerkracht is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling van uw kind!