Sites voor ouders


Overheid

www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

Informatie

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0

www.opstoom.nl

SURFspot 

www.kanjertraining.nl

www.zwijsenouders.nl

www.abrasoft.nl

THUIS OEFENEN MET MUISWERK ONLINE

Voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 is het mogelijk om ook buiten schooltijd te oefenen met schoolwerk.  De inlognaam is verkrijgbaar via de leerkracht. Er hoeft alleen een inlognaam te worden ingevoerd en géén wachtwoord.

Inloggen kan op: http://online.muiswerken.nl/franciscusschoolbennebroek
 

Veel oefen plezier!