Leerplicht-folder


Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.  Dit recht is vastgelegd in de Leerplichtwet. 

Onderwijs is belangrijk om goed mee te kunnen  komen in de maatschappij. Met een goede opleiding en een diploma op zak heeft een kind een beter toekomstperspectief.

In deze folder leest u welke afspraken, rechten en plichten er gelden voor u, uw kind en de school. 

De leerplichtambtenaar ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet.

Lees meer in: Iedereen naar school (leerplicht-folder)